Żłobek 210 - Warszawa

Placówki

O Nas

Żłobek nr 210 zlokalizowany jest na warszawskich Bielanach, przy granicy z Mościskami, w niedużej odległości od Puszczy Kampinoskiej. Placówka mieści się w budynku Szkoły Filialnej nr 273 przy ul. Arkuszowej 202 (przy skrzyżowaniu z ul. Estrady – wejście do przedszkola od ul. Estrady).

Wszystkie pomieszczenia zostały przystosowane na potrzeby przedszkola i żłobka. Mamy do dyspozycji dwie sale. Przedszkole posiada również swój plac zabaw.

Nasza działalność w szkole rozpoczęła się w 2013 roku. Na prośbę rodziców naszych absolwentów, którzy walczyli o dalsze funkcjonowanie szkoły podstawowej – jedynej w tym rejonie – podjęliśmy współpracę z burmistrzem oraz dyrekcją szkoły i tak powstały nasze oddziały w szkole podstawowej. Dzięki temu szkole przybywa uczniów – wspólnymi siłami udowodniliśmy, że szkoła w tym miejscu jest potrzebna, gdyż dzieci na tym terenie są.

W 2019 roku podpisaliśmy umowę z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie organizacji miejsc dla dzieci poniżej 3 roku życia u naszych opiekunów dziennych. Dzięki temu został utworzony oddział żłobkowy – otrzymaliśmy nazwę „Żłobek nr 210”. W ramach umowy z opieki korzysta 10 dzieci. Obecnie w tej lokalizacji nie ma odziału przedszkolnego – jest tylko złobkowy.

Od września 2022 roku planowane jest przeniesienie żłobka do naszej rozbudowywanej placówki przy ul. Estrady.

OFERTA DYDAKTYCZNA

Codziennie w żłobku organizowane są zajęcia tematyczne (dostosowane do wieku dzieci) – są to zajęcia językowe, matematyczne, ruchowe, plastyczne, etc. Oprócz nich w każdym tygodniu mamy zajęcia dodatkowe, takie jak:

  • gimnastyka korekcyjna

  • rytmika (2x w tygodniu)

  • tańce (2x w tygodniu)

  • logopedia z elementami zajęć Dennisona

W każdym miesiącu organizowane są dodatkowe atrakcje, np. teatrzyki dla dzieci, laboratoria fizyko – chemiczne,  warsztaty przyrodnicze, warsztaty plastyczne, kulinarne i inne.