Ożarów Mazowiecki

Placówki

Rekrutacja

1 marca br. rozpoczynamy rekrutację do przedszkola (system będzie dostępny od 22 lutego dla rodziców składających deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce).

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki dostępnego na stronie https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/
  2. O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń!
  3. Do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
    Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Ożarów Mazowiecki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.