Przedszkole na Bielanach

Rekrutacja

15 marca br. rozpoczynamy rekrutację do przedszkola. W terminie 1 – 14 marca deklarację o pozostaniu na kolejny rok szkolny w placówce mogą zgłosić rodzice dzieci, które chodziły do przedszkola w tym roku.

Dzieci przyjmowane są do placówki według kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc w danej grupie wiekowej. Aby zapisać dziecko do placówki należy wpłacić „wpisowe”.