Co jest podstawą naszej pracy?

Na pewno zabawa, ze śpiewem i jeszcze raz zabawa, a podczas niej uświadomienie dzieciom, że wiara we własne siły czyni cuda. Zwłaszcza poczucie, że każde dziecko jest najlepsze, najładniejsze, naj, naj, naj i kochane takie jakie jest. Wszystkie cele, które sobie stawiamy udaje nam się osiągnąć dzięki zaangażowaniu nauczycieli i ich kreatywności, jak również aktywności i pomysłowości dzieci.

Oprócz tej zabawy realizujemy program edukacyjny zatwierdzony przez MEN – ABC XXI wieku Anny Łady-Godzickiej.

Zachętą programu jest fakt, że można go stosować w grupach z podziałem wiekowym, ale także w grupach mieszanych. Nie ogranicza nauczyciela w prowadzeniu zajęć i wymaga od niego kreatywności. W zeszytach ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych znajdują się podobne zagadnienia tylko o różnych poziomach trudności. Poziomy te oddalają od stereotypu przypisywania dzieciom ze wszysctkich środowisk tych samych możliwości rozwojowych. Program ten wyróżnia 11 obszarów edukacyjnych – w każdym z nich wyodrębniono zagadnienia szczegółowe, w których wydzielono (najczęściej) cztery poziomy działań na zasadzie narastania trudności. W tym roku szkolnym do naszej pracy dydaktycznej zostały wybrane podręczniki WSiP „Przygoda z Uśmiechem”.

To Top