Przedszkole powstało w grudniu 1992 roku – zostało zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Warszawie pod numerem 17. Było to jedno z pierwszych prywatnych przedszkoli w stolicy.

Początkowo nazwa placówki brzmiała „Przedszkole Muzyczne”, aż do czasu, kiedy dzięki wspólnemu pomysłowi dzieci i nauczycieli zmieniła się na „Śpiewające Brzdące” – u każdego, kto słyszy ją poraz pierwszy wywołuje uśmiech na twarzy – tak już zostało. Ten oryginalny pomysł pociągnął za sobą kolejny – tak powstał hymn przedszkola, którego pierwsze słowa brzmią:

„My jesteśmy małe brzdące,śmieszne brzdące śpiewające…”

W pierwszych latach dzieci bawiły się w jednej sali i niewielkim ogrodzie. Rosnąca liczba chętnych sprawiła, że przedszkole zostało rozbudowane i przystosowane także dla osób niepełnosprawnych. Z biegiem czasu powiększał się także ogród. Zwiększyliśmy również przedział wiekowy dzieci uczęszczających do naszej placówki – prowadzimy „zerówkę” a w marcu 2013 r. działalność rozpoczęła grupa żłobkowa – zapraszamy więc do nas wszystkie dzieci w wieku 1,5 – 6 lat.

Za namową rodziców naszych absolwentów od września 2013 r. rozpoczęliśmy naszą działalność w pobliskiej szkole podstawowej przy ul. Arkuszowej 202 – mamy tu również swoje oddziały przedszkolne.

Wraz z powiększaniem się przedszkola, rosła także liczba sukcesów naszych wychowanków. Braliśmy udział w różnych konkursach. Dyplomy i trofea można zobaczyć na ścianach przedszkola.

Przez cały ten okres pracy do naszego przedszkola uczęszczało wiele dzieci – nasze najstarsze przedszkolaki są już pełnoletnie i duże grono wciąż nas odwiedza a nawet przyprowadza swoje dzieci.

Nasze wspomnienia

To Top